Türk Bankacılık Sektörü – 1

Ağır etkileri olan ve derin izler bırakan 2000 ve 2001 krizlerinin ardından regüle edilerek disipline olan Türk Bankacılık Sektörü bu krizlerden sonraki dönemde istikrarlı bir görünüme kavuşmuş ve gerek ulusal gerekse de uluslararası normlar doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmüştür. 2001 sonrası dönemde sektörde sıkıntılı ve mali açıdan gerekli koşulları sağlayamayan bankaların ayıklanması sonucunda Bankacılık sektörünün genel görünümü ve yapısı yavaş yavaş oturmaya başlamıştır. 2000 yılı öncesi sektörde faaliyet gösteren banka sayısı 100’e kadar yaklaşmış iken bu iki finansal krizden sonraki konsolidasyon, birleşme ve tasfiyeler ile bu sayı 50 civarında istikrar kazanmıştır.

 

Sektördeki Banka Sayısı:

Bugün Türk Bankacılık Sektörü bünyesinde 52 Banka faaliyet gösteriyor. Bunların, 34 adedi münhasıran mevduat toplamaya yetkili Mevduat Bankaları, 13 adedi mevduat toplama yetkisi olmaksızın faaliyet gösteren Kalkınma ve Yatırım Bankaları, 5 Adedi ile faizsiz finans sistemine göre çalışan Katılım Bankalarıdır.

 

Bankaların şube ve personel sayıları:

Bu bankaların ülke genelinde 11.723 adet şubesi ve 211.062 tane personeli bulunmaktadır. Katılım Bankaları hariç tutulduğunda, Bankacılık sektörünün şube ve çalışan sayısı son bir yılda azalma göstermiştir. Sektör genelinde son bir yılda 431 Banka Şubesi kapanmıştır. Yine son bir yıllık dönemde Bankaların çalışan sayısı 3.865 kişi azalmıştır. Bu azalmada, internet ve mobil bankacılığın payının artması ile konvansiyonel bankacılığın bir nebze zayıflamasının etkisi olduğunu söyleyebilirsek de, bu azalışın temel sebebinin, son yıllardaki ekonomik yavaşlama olduğunu kabul etmek gerekir.

 

  Banka Şube Sayıları
Kamu 3.817
Yerli Özel 4.139
Yabancı 3.767
Toplam 11.723

 

 

Personel Sayısı
Kamu 63.655
Yerli Özel 74.920
Yabancı 72.487
Toplam 211.062

 

*Mart 2017 itibariyle

 

 

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir